Adapters

  • Raxtons produkter är utformade för att lösa de mest fundamentala svårigheterna som finns på grund av de många olika gängtyperna som nu används inom den elektriska industrin. Dessa är huvudsakligen Isometric, Imperial, N.P.T., BSP och PG.

    Problem på grund av olika gängor kan uppstå på många områden som i indusrier, EExd, EExe och gruvor. Raxtons överföringar är godkända av de ledande provningsanstalterna BASEEFA, CENELEC, DET NORSKE VERITAS och Standards Association of Australia. De är märkta enligt dessa.

    Mässing är standardmaterialet och lätt tillgängliga alternativ inkluderar mjukt kolstål, rostfritt stål och aluminium. Vårt EExe sortiment finns även tillgängligt i glasfiberarmerad nylon.

    Själva arten av Raxtons produkter kräver snabb leverans. Ett omfattande lager hålls därför alltid för att garantera att en hög flexibilitet inom sortimentet kan bibehållas.