Adapters & Reduceringar

Raxton Limited har sedan 1976 tillverkat elkomponenter i form av adaptrar för gängor, reduceringsdon, avslutningspluggar och tillbehör. Idag är Raxton fortfarande starkt inriktat på produkter som är utformade för att lösa de problem som har sin orsak i elindustrins nuvarande användning av många olika gängprofiler och gängstorlekar.

Problem orsakade av olikheter i gängprofil kan förekomma både i riskfyllda och i industriella miljöer. Raxtons produkter är helt godkända ifråga om uppfyllandet av dessa krav, med certifikat enligt EExd och EExe utfärdade av Cenelec, CSA och Standards Association of Australia. Produkterna uppfyller också de senaste ATEX-normerna.

Många produkter har tillkommit under årens lopp, till exempel kabelgenomföringar och kabelförskruvningar, dräneringspluggar och isolerings- och jordningsdon. Raxtons distributionsbas för det omfattande sortimentet är nu global. Vi vet av erfarenhet att våra kunder inte klarar leveranser som drar ut på tiden. Vi inser behovet av snabb respons och är kända inom industrin för vår snabbhet när det gäller att expediera både stora och små order.

Raxton är ett självständigt aktiebolag. Vi är inte bundna av krav från en stor moderkoncern. Vi tar ett grepp på affärerna som betonar det praktiska, något som garanterar våra kunder högsta möjliga nivå på kvalitet och service. Vårt bolag Raxton fortsätter att expandera och ut- vecklas, men det främsta målet kommer alltid att vara att bibehålla den höga nivån när det gäller hur nöjda våra kunder är.

Besök Raxton’s hemsida!