New Voyage

newvoyageDen nya Voyage aerosol enheten är konstruerad för att administrera läkemedel i aerosolform. Den är lämplig för behandling av bronkial astma, kronisk bronkit, pulmonell emfysem, cystisk fibros och andra luftvägssjukdomar. Läkemedlet i nebulisatorn finfördelas av den komprimerade luften som genereras av kompressorn till tillräckligt små partiklar att den når de innersta delarna av luftvägarna.

Administrationen av läkemedel i aerosolform kräver ett recept som anger vilken typ av läkemedel, dosering och behandlingens varaktighet.

Innehåll

  • basenhet
  • Nebulisator komplett med en Mefar2000 munstycke, som består av en övre del, pisper, nedre del, munstycke och förbindelseröret
  • Slang
  • Löstagbar nätkabel
  • Bruksanvisning

Läs mer här. (pdf, på engelska)