Rinoflow

rinoflowRinoflow är en kompressor-Micronizer kammarsystem särskilt utformad för behandling av åkommor i de övre luftvägarna.

Det genererar en stråle av mikroniserade fuktiga partiklar med stor diameter (<18 micron), som går in i näshålan, rhinopharynx och svalget, mjukar upp slem och katarr och ta bort den, tack vare trycket på slemhinnorna.

Den mikroniserande kammaren i Rinoflow består av en inre klocka och ett yttre skal.

I utrymmet mellan dem, tillåter att en särskild sektion samling av dräneringsvätska för möjlig klinisk analys.

Två olika behandlingssteg kan väljas (läge 1 och 2) att låta en mild eller en kraftigare tvätt av näshålan och rhino-svalget.

Terapeutiska indikationer

  • Rinit, faryngit; laryngit
  • Kronisk rhino-sinuit och bihåleinflammation
  • Adenoidism

Rinoflow kan användas med:

  • Fysiologisk koksaltlösning
  • Medicated fysiologisk saltlösning
  • Termisk vatten
  • hyperton lösning